Honda je potpisala Pismo o namerama sa kompanijama KTM AG, Piaggio & C SpA kao i Yamaha Motor Co. Ltd, s kojima osniva konzorcijum koji će raditi na zamenjivim baterijama za motocikle i laka električna vozila.

Kompanije su uverene da će dostupnost standardizovanih sistema zamenjivih baterija dodatno promovisati i dodatno rasprostraniti upotrebu lakih električnih vozila i doprineti većoj održivosti celokupnog upotrebnog veka baterija koje se koriste u sektoru transporta. Dodatno, povećanjem dometa, skraćenjem vremena punjenja i nižim infrastrukturnim troškovima, proizvođačima će biti lakše da otklone glavne nedoumice koje krajnji korisnici imaju u pogledu upotrebe elektrifikovanih vozila.   

Zajednički projekat ima za cilj da definiše i standardizuje tehničke specifikacije sistema zamenjivih baterija za vozila L-segmenta: mopede, motocikle, tricikle i kvadove. Očekuje se bliska saradnja sa nosiocima projekta, nacionalnim, evropskim i međunarodnim telima za standardizaciju te će tako nosioci konzorcijuma biti takođe uključeni u dizajniranje međunarodnih tehničkih standarda.  

Zajedničke aktivnosti će početi u maju 2021. a sve četiri kompanije ohrabruju sve zainteresovane strane da se priključe saradnji i dodatno doprinesu svojom ekspertizom.

 “Globalni napori u elektrifikaciji s ciljem smanjenja emisije CO2 na svetskom nivou su sve veći, a Evropa tu posebno prednjači. Za kompletno prihvatanje električnih motocikala, potrebno je odgovoriti na pitanja dometa i vremena potrebnog za dopunu baterije, te zamenjive baterije mogu biti rešenje koje obećava. Kada se uzme u obzir praktičnost koju će krajnji korisnici dobiti, sveopšte usvajanje sistema zamenjivih baterija od presudne je važnosti te je to i razlog zbog kog su ove četiri kompanije i pristale da osnuju konzorcijum.

Honda ima cilj da poboljša korisničko okruženje svojim krajnjim korisnicima i rado će istražiti mogućnost saradnje sa ostalim proizvođačima, dok istovremeno radi na unapređenju svojih proizvoda i usluga na kompetitivan način. Honda će vredno raditi na oba ova fronta kako bi postala pravi „izbor“ za sve korisnike”, rekao je Noriaki Abe, Direktor operacija, Honda Motor Co., Ltd.