Izaberite mod vožnje

 

Jednostavno je izabrati mod vožnje koji najbolje odgovara uslovima na putu. Odabrani mod se uviek čitko prikazuje na LCD instrument ploči. 

 

Više kontrole

Hondin sistem protiv proklizavanja (HSTC) ima dva stepena: 1 stepen dozvoljava blago proklizavanje stražnjeg točka, dok 2 stepen ne dozvoljava proklizavanje i daje osećaj sigurnosti na klizavim putevima. Izmena stepena se obavlja putem prekidača smeštenog na upravljaču (dugim držanjem prekidača se potpuno gasi HSTC sistem).

 

G prekidač

Prekopiran sa Africa Twin modela, smešten na kontrolnoj ploči, G prekidač povećava off-road sposobnosti X-ADV-a. Kada je upaljen, u bilo kojem modu vožnje, poboljšava trakciju i isporučuje snagu upravo tamo gde je najpotrebnija - na stražnji točak.

 

Manuelni mod

Ukoliko želite preuzeti potpunu kontrolu nad X-ADV-om i biti direktno povezani sa motociklom, tada odaberite manuelni mod za ručnu izmenu stepena prenosa. 

 

Automatski (DCT) modovi

Standardni automatski D mod radi na nižim obrtajima i rano prebacuje u viši stepen prenosa. Za sportsku vožnju koristite S mod koji prebacuje u viši stepen pri većem broju obrtaja. Odabrani mod se uvek prikazuje na LCD kontrolnoj ploči.