Finansiranje

Delta Automoto je u saradnji sa finansijskim institucijama pripremio veoma atraktivne uslove finansiranja za kupovinu vozila iz HONDA programa.

Klijenti mogu da odaberu jedan od sledećih načina finansiranja:

· Finansijski leasing,

· Operativni leasing,

· Kredit,

· Sopstvena sredstva,

· Zamena staro za novo.

 

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga

Finansijski lizing je tip zaduženja koje se evidentira u kreditnom birou i kod koga se PDV plaća u celosti na početku Ugovora o lizingu. Operativni lizing se ne evidentira kao kreditno zaduženje, PDV se plaća kroz rate zakupa koje se tretiraju kao troškovi poslovanja u bilansu uspeha preduzeća.